رادیو فندق؛ قسمت دوم – یک روز تابستانی

قسمت دوم – یک روز تابستانی   در قسمت دوم از رادیو فندق با نام یک روز تابستانی مجموعه‌ی وگی ورجه اثر جاناتان لاندن با شعرهای ناصر کشاورز معرفی می‌شود و می‌توانید کتاب دهم از این مجموعه را بشنوید. شعرخوانی فائزه حیدری ۷ ساله از تهران و ریحانه‌سادات امامیان ۸ ساله از قم نیز بخش اطلاعت بیشتر دربارهرادیو فندق؛ قسمت دوم – یک روز تابستانی[…]