چارلی و کارخانه‌ی شکلات‌سازی

چیزهایی زیادی وجود دارد که هنوز شروع نکرده اید، ولی چطور می توانید خواندنِ کتاب های رولد دال را شروع نکرده باشید؟ در این ویدئو چمران معینی از رمان چارلی و کارخانه ی شکلات سازی می گوید که هر نوجوانی باید خوانده باشد. مشاهده‌ی چارلی و کارخانه‌ی شکلات‌سازی در آپارات