کتاب‌خوری به صرف آبشار یخ

آمده بودم تهران و می‌خواستم دوستانم را هم ببینم، با محمدرضا فرهادی در دورهمی کتاب‌خورها قرار گذاشتیم. اتفاقن دورهمی‌شان حول کتاب آبشار یخ بود، یعنی رمان نوجوان انگلیسی موردعلاقه‌ام! به کتاب‌خانه‌ی اندیشه که رسیدم چندتا کتاب‌خور نشسته بودند که یک‌هو بین‌شان پدرام را دیدم، عضو جدید باشگاه‌مان. نشستیم به گفت‌وگو که کم‌کم محمدرضا هم رسید، اطلاعت بیشتر دربارهکتاب‌خوری به صرف آبشار یخ[…]