چارلی و کارخانه‌ی شکلات‌سازی

چیزهایی زیادی وجود دارد که هنوز شروع نکرده اید، ولی چطور می توانید خواندنِ کتاب های رولد دال را شروع نکرده باشید؟ در این ویدئو چمران معینی از رمان چارلی و کارخانه ی شکلات سازی می گوید که هر نوجوانی باید خوانده باشد. مشاهده‌ی چارلی و کارخانه‌ی شکلات‌سازی در آپارات

کتاب‌خوری به صرف آبشار یخ

آمده بودم تهران و می‌خواستم دوستانم را هم ببینم، با محمدرضا فرهادی در دورهمی کتاب‌خورها قرار گذاشتیم. اتفاقن دورهمی‌شان حول کتاب آبشار یخ بود، یعنی رمان نوجوان انگلیسی موردعلاقه‌ام! به کتاب‌خانه‌ی اندیشه که رسیدم چندتا کتاب‌خور نشسته بودند که یک‌هو بین‌شان پدرام را دیدم، عضو جدید باشگاه‌مان. نشستیم به گفت‌وگو که کم‌کم محمدرضا هم رسید، اطلاعت بیشتر دربارهکتاب‌خوری به صرف آبشار یخ[…]